10 คอร์สเรียนฟรี เรียนภาษาออนไลน์ ง่าย ๆ ที่บ้าน

สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ วันนี้เรามาแนะนำคอร์ส เรียนภาษาออนไลน์ ที่เพื่อน ๆ สามารถเรียนเพื่อฝึกภาษาให้ฟุดฟิดได้คล่องมือ เอ้ย คล่องปาก ซึ่งคอร์สเรียนที่เรานำมาแนะนำ มีหลากหลายภาษามาก ๆ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ทาง pantip-go จะมีคอร์สไหนมาฝากกันบ้างค่ะ

10 คอร์สเรียนภาษาฟรี

เรียนภาษาจีน

1. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (Chinese Language for Tourism)

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการระบุตัวอักษรตามระบบพินอิน และประสมเสียงคำง่าย ๆ ตามหลักการ เช่น การระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยค หลักการเขียนอักษรจีน และคำศัพท์ง่าย ๆ บอกความเหมือน หรือความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความของภาษาจีนกับภาษาไทย รวมถึงผู้เรียนสามารถสื่อสาร และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

คอร์สเรียน: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:STOU+STOU.CCDKM011+2020/about

2. ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร (Malay for Communication)

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดค่ะ

คอร์สเรียน: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:YRU+YRU001+2017/about

3. ภาษาเกาหลี 1 – 2 (Korean 1 – 2)

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และฝึกสร้าง ประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลี ที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

คอร์สเรียน: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:PSU+PSU014+2020/about

4. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Easy English for Everyday Life)

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ เสียง คำ วลี ประโยค ส่วนของประโยค เช่น คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำวิเศษ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการสื่อความหมายของคำศัพท์ วลีที่จำเป็นสำหรับ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และโครงสร้างไวยากรณ์ ด้วยรูปประโยคที่มีองค์ประกอบ ของประโยคพื้นฐานค่ะ

คอร์สเรียน: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:BRU+BRU001+2017/about

เรียนภาษาอังกฤษ

5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ เรียนภาษาออนไลน์ การสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง กับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อ เกี่ยวกับการทักทายทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การใช้ภาษาทางโทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและทิศทาง การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำ ในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้นค่ะ

คอร์สเรียน: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CMU+CMU018+2017/about

6. ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาสเปนเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร โดยจะสอนภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน ทั้งรูปประโยค โครงสร้างไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวน ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง พร้อมทั้งแทรกเกร็ดน่ารู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่าย ๆ

คอร์สเรียน: https://mooc.chula.ac.th/courses/36

7. ภาษาอาหรับเบื้องต้น

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอาหรับเบื้องต้น เป็นการศึกษาลักษณะของภาษาอาหรับ ตัวอักษร การออกเสียง การเขียน และหลักภาษาเบื้องต้นค่ะ ทำให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอาหรับและอ่านภาษาอาหรับ สามารถเขียนอักษรอาหรับในตำแหน่งต่าง ๆ ของคำ และสามารถอธิบายหลักภาษาอาหรับเบื้องต้นได้ค่ะ

คอร์สเรียน: https://mooc.chula.ac.th/courses/66

8. ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ภาษาอาหรับในชีวิตประจำวัน ศึกษาเกี่ยวกับการทักทายและการแนะนำตัว ในรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์ การสนทนา โดยจะแบ่งการสนทนา ออกเป็น 4 กลุ่ม จำแนกตามสิ่งที่เกี่ยวข้องได้แก่ บุคคล สิ่งของ สถานที่ ตัวเลขและเวลา ทั้งนี้ จะประกอบด้วยบทสนทนา ถาม – ตอบ การบรรยายลักษณะ การใช้กริยาคำสั่งและการขอร้อง การแสดงความเห็นและความรู้สึก เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

คอร์สเรียน: https://mooc.chula.ac.th/courses/27

9. ภาษารัสเซียเบื้องต้น

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษารัสเซียเบื้องต้น เกี่ยวกับตัวอักษร ระบบการออกเสียง ไวยากรณ์รัสเซียขั้นพื้นฐาน การฝึกทักษะด้านการฟัง พูดและอ่าน และสามารถใช้ศัพท์สำนวนต่าง ๆ ของการสนทนาภาษารัสเซียเบื้องต้น วงศัพท์ประมาณ 700 คำได้ค่ะ

คอร์สเรียน: https://mooc.chula.ac.th/courses/57

เรียนภาษารัสเซีย

10. พูดจาภาษารัสเซีย

รายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การสนทนาภาษารัสเซีย ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาวิชานี้จะเน้นเกี่ยวกับการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทายและทำความรู้จัก การใช้คำพูด หรือ คำศัพท์ ที่ใช้ในเหตุการณ์ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านนวด สปา ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม โรงพยาบาล ร้านขายยา ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ค่ะ

คอร์สเรียน: https://mooc.chula.ac.th/courses/143

เป็นอย่างไรบ้างคะ? กับคอร์ส เรียนภาษาออนไลน์ ที่เรานำมาฝากเพื่อน ๆ มีหลากหลายภาษาเลยนะคะ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษามลายู ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ และภาษารัสเซีย ให้เพื่อน ๆ ได้เลือกเรียนเพื่อฝึกทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แถมได้พัฒนาทักษะทางภาษาของเพื่อน ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ

นอกจากนี้ สำหรับใครที่กำลังมองหา วิธีสร้างรายได้ การเล่นเกมสล็อตนั้น ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเหมือนกัน เพราะในยุคปัจจุนั้น การเล่นสล็อตออนไลน์นั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก หากเลือกเล่นกับเว็บที่น่าเชื่อถืออย่างเว็บ superslotjet นั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด